Nasze usługi

ZBUDUJ SWÓJ DOM

METODA TRADYCYJNA, METODA ENERGOOSZCZĘDNA - dotacja 30 000 zł, METODA PASYWNA - dotacja 50 000 zł

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Operaty szacunkowe

BIURA WIRTUALNE

wynajmij biuro 990 zł za 12 mc

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI

KREDYT ( kredyt nieruchomości ), LEASING ( leasing nieruchomości ), UBEZPIECZENIA ( ubezpieczenia nieruchomości )

ZARZĄDZANIE NIERUCHOŚCIAMI

zarządca nieruchomości, usługi concierge, zostań rentierem

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

działki na mazurach, aparthotele, mieszkania

 

DG - INWEST DANIEL GAWRYCZUK realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej firmy DG-INWEST Daniel Gawryczuk poprzez zastosowanie technologii efektywnych energetycznie” z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.
Planowane efekty: W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.
Wartość projektu: 576 886,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 304 181,97 zł